Du vil, i løpet av 40 sekunder, sendes videre til J.S.Cocks hjemmeside eller du kan gå direkte ved å trykke på logoen på bunnen av siden.
You will automatically, within 40 seconds, be forwarded to J.S.Cock's homepage or you can go directly by pressing the logo at the bottom.

 
FUSJON MELLOM J.S.COCK (911 071 991) OG INLINE PROSESS AS (988 878 448) MERGER BETWEEN J.S.COCK AS (org.no. 911 071 991) AND INLINE PROSESS AS (org.no. 988 878 448)
 

InLine Prosess AS er fra 1.1.2020 fusjonert med J.S.Cock AS.

Virksomheten til InLine Prosess AS - herunder eksisterende avtaler og samarbeidsforhold - videreføs nå J.S.Cock AS.

Alle ordre/bestillinger tilknyttet InLine Prosess som var igangsatt ved årsskiftet er overført til J.S.Cock. Det samme gjelder fordringer og gjeld.

Vi ber om at dere gjør de nøvendige tilpasninger i deres systemer slik at denne overgangen går så simidig som mulig.


Mer informasjon, produkt informasjon osv. ta gjerne kontakt med oss:

Kontakt Instrumentering avdeling

InLine Prosess AS has from January 1st 2020 been merged with J.S.Cock AS.

The business of InLine Prosess AS - herein all existing agreements and relationships - is now continued by J.S.Cock AS.

All orders/purchase orders regarding InLine Prosess pending at year end, is now transferred to J.S.Cock. This includes all accounts receivables and payables.

We therefore ask you to correct your systems accordingly, so the transition may proceed as smoothly as possible.


More information, product information etc. feel free contact us:

Contact Instruments department